Kijken naar de toekomst

Op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar startende ondernemers en de specifieke vraag en behoeften van startende ondernemers uit de regio Arnhem is onderstaand plan voor de toekomst opgesteld.

StartUp Arnhem

Visie StartUp Arnhem

Startende ondernemers willen een centraal aanspreekpunt in de regio, waar ze op persoonlijke wijze worden geholpen bij het verkrijgen van relevante informatie, het kunnen verenigen met collega-starters en verbinden met en aan bestaande bedrijven en organisaties. 


Starters wordt de mogelijkheid geboden om naar eigen keus accelaratieprogramma’s af te nemen bij partners van Startup Arnhem. Door deze programma’s kunnen starters zich verder ontwikkelen op diverse aspecten van het ondernemerschap met als doel het opschalen van de bedrijfsvoering zodat de continuïteit wordt gewaarborgd en het resultaat verbetert.

Onze kernwaarden

 

Verbinden

Saamhorigheid creëren (door het delen van kennis en diensten)

Verenigen

image

Ecosysteem

Startup Arnhem werkt met een ecosysteem waardoor zij op verschillende dagen in week vertegenwoordigd is met een informatiedesk op de locaties van ‘broedplaatsen’ zoals Coehoorn Centraal, De kleine Campus, de HAN of The Workstation. Partijen, die deze rol prima vervullen en hebben aangegeven ook open te staan voor samenwerking. 

 

Door het delen van kennis en informatie over startende ondernemers aan alle geïnteresseerden kan Startup Arnhem alle stakeholders verbinden en de benodigde ondersteuning geven. Er wordt als het ware een ecosysteem gecreëerd, waarin we als samenwerkende partijen relevant kunnen zijn voor startende ondernemers en kostenbesparend werken. Draagvlak daarvoor is evident en aanwezig.